Sonab 85s

This is the 8 pages manual for sonab 85s.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 8
left right
sonab 85s

Extracted text from sonab 85s (Ocr-read)


Page 1

Nu ar du otalig och vill borja provspela!
Men ror ingenting forran du har last den har instruktionen.
Sa slipper du gora fel och fordarva din nya Sonab 858.

Now, you are impatient and want to test your new record player.
But read these instructions before you touch anything. . . .

that will help you avoid making mistakes that may spoil your new
Sonab 855.

J etzt sind Sie Sicher ungeduldig und wollen den Plattenspieler aus-
probieren!

Aber riihren Sie noch nichts an, ehe Sie diese Gebrauchsanweisung
gelesen haben!

Dann machen Sie nichts falsch, und 1hr neuer Sonab 85 S bleibt heil.

Vous etes maintenant impatient de faire lessai de votre appareil!
Mais ne touchez a rien avant davoir lu la présente notice.
Vous éviterez des erreurs, et dabimer votre nouveau Sonab 85 S.

Sonab 85$

Page 2

1. Lyft upp skivspelaren och stiill den
p5, ett fast underlag.

2. Kvar i kartongen hittar du skivtall-
riken, under den en svart kzipa och en
léda med tillbeh'or.

3. Lyft upp locket pi skivspelaren och
ta bort skyddsplasten.

4. Ta fram en skruvmejsel och skruva
bort de fem rodmélade skruvarna. Du
ser dem utmfirkta med pilar pfi. bilden
h'air intill. (De fir till for att skydda
mekanismen vid transport). Spar skru-
varna.

5. Tryck ner den hogra omkopplaren
som heter Play/Off. Déirmed sfitter du
fart pzi automatiken och du ser att kug-
garna nu griper in i drevet p51 centrum-
axeln. OBS! Knnu fétr du inte s'aitta
stickkontakten i négot vaigguttag. Du
skall gora ett par saker till innan du
kan koppla pé spfinningen.

6. Lyft av gummimattan frén skivtall-
riken och fatta med tummen och lang-
fingret i de tvé hélen p5 skivtallriken
och laigg ner den idet oppna stora ut-
taget. Se till att den glider ner ordent-
ligt pi sin axel.

7. Uppe i Vanstra ho'rnet sitter motor-
axeln. Ror inte den. Pi kanten av
skivtallriken finns det ett elastiskt band.
Det 5r drivremmen. Titta nu p5. bilden
héir bredvid. Dra sedan ut drivremmen
och léigg den over motoraxeln. Ta inte i
remmen med fingrarna utan dra i siden-
bandet som ligger 1 en 6g1a om driv-
remmen. Se till att remmen loper i den
1111a "gaifeln" till hastighetsomkopplaren
och att den inte fir vriden. Nfir du gfir
detta skall tangenten for hastigheten vara
nedtryckt i léige 33. Ta bort sidenbandet
néir du fir klar.