Akai QXA 6610 Owners Manual

This is the 15 pages manual for Akai QXA 6610 Owners Manual.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 15
left right
Akai QXA 6610 Owners Manual

Extracted text from Akai QXA 6610 Owners Manual (Ocr-read)


Page 1

Inhoudsopgave Verklaring met betrekking tot auteursrechten Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. 1. Veiligheid ................................................................... 17 1.1 Beoogd gebruik .............................................................. 17 1.2 Pictogrammen in deze handleiding ................................ 17 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften ................................ 17 2. Voorbereidingen voor gebruik ................................. 18 2.1 Uitpakken ....................................................................... 18 2.2 Inhoud van de verpakking ..............................................18 3. Installatie ................................................................... 19 3.1 Luidsprekers installeren ................................................. 20 3.2 Afstandsbediening ......................................................... 21 4. Functies ..................................................................... 22 4.1 Voorpaneel ..................................................................... 22 4.2 Afstandsbediening ......................................................... 23 5. Bediening .................................................................. 24 5.1 Algemene functies ......................................................... 24 5.2 Radiofuncties ................................................................. 24 5.3 CD-functies .................................................................... 24 6. Reiniging en onderhoud .......................................... 26 6.1 Behandeling en verzorging van disks ............................ 26 7. Problemen oplossen ................................................ 27 8. Technische gegevens ............................................... 28 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur ................................................................. 29

Page 2

17 QXA6610 Veiligheid 1. Beoogd gebruik 1.1 Het Micro Music System speelt muziek af van CD en radio. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig. Pictogrammen in deze handleiding 1.2 ! WAARSCHUWING Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd. ! VOORZICHTIG Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is. i Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure. Algemene veiligheidsvoorschriften 1.3 ! WAARSCHUWING Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken. ! VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat. ! WAARSCHUWING Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten. ! VOORZICHTIG Blokkeer de ventilatiegaten niet. i Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.